Moduł mapowań

Moduł Mapowań został stworzony z myślą o użytkownikach systemu aSISt, którzy ze względu na problemy z przetwarzaniem danych do sprawozdań są zmuszeni nanosić wiele korekt przy wypełnianiu, wyliczaniu i uzgadnianiu sprawozdań.

Moduł Mapowań umożliwia wygodne wprowadzanie danych do sprawozdań dzięki wydajnej pracy na wielu zbiorach danych równocześnie oraz automatyzacji procesu wstępnego przetwarzania i przeliczania danych.

aSISt z modułem mapowania pozwala na wczytywanie danych bezpośrednio z tabel (np. Excel), hurtowni danych lub z plików nieregularnych (np. wydruki systemu defBank).

Praca z modułem mapowań polega na jednorazowym zdefiniowaniu mapowań, czyli sposobów doboru danych do komórek sprawozdania. Mapowania mogą powstać w oparciu o dowolną taksonomię dostępną w systemie aSISt. Po przygotowaniu mapowań obsługa modułu ogranicza się do wyliczania sprawozdań na podstawie mapowań. Służy do tego opcja „zasilanie według mapowań” dostępna w menu aplikacji. Typowe zasilenie sprawozdania FINREP trwa ok. 7 minut.

Moduł pozwala wyeliminować trudności związane z:

  • wielokrotnym przeliczaniem i grupowaniem danych np. w Excel – aSISt pobiera dane i przelicza je zgodnie z warunkami podanymi w mapowaniu,
  • ręcznym wypełnianiem sprawozdań listowych takich jak: pozycje walutowe – aSISt posiada funkcje umożliwiające utworzenie odpowiedniej liczby wierszy i wypełnienie ich poprawnymi danymi,
  • powtarzaniem tego samego cyklu przekształceń od początku  w każdym okresie sprawozdawczym – w aSISt raz zdefiniowany zestaw mapowań jest wykorzystywany wielokrotnie i może być modyfikowany poprzez edycję pojedynczych mapowań,
  • ręcznym wybieraniem danych do wyliczenia wartości określonej komórki – język mapowania umożliwia stosowanie funkcji agregujących oraz operatorów logicznych, dzięki czemu dane, które są uwzględniane w danej pozycji sprawozdania są automatycznie, precyzyjnie dobrane.
Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi modułu lub chcą Państwo poznać ofertę, zapraszamy do kontaktu.