Migracja bazy danych

Migracja z bazy Derby na Oracle jest konieczna m.in. przy przejściu na wersję wielostanowiskową systemu aSISt.

Transfer może zostać wykonany samodzielnie, przez dział techniczny Banku lub, w razie potrzeby, świadczymy usługę migracji bazy danych.

Na usługę migracji składa się:

  • instalacja instancji bazy w wybranej wersji Oracle w środowisku wraz z przygotowaniem schematu bazy danych na potrzeby aplikacji aSISt lub prac migracyjnych dotyczących przeniesienia istniejącej bazy danych Oracle na inny serwer dedykowany dla bazy danych Oracle
  • konfiguracja oraz przekazane polecenie linii poleceń systemu operacyjnego, za pomocą którego klient może regularnie wykonywać backupy bazy Oracle
  • po pomyślnym zakończeniu procesu migracji danych, Dostawca dostarczy Bankowi informacji niezbędnych do skonfigurowania połączenia aplikacji aSISt z migrowaną bazą danych.

Jeśli są Państwo zainteresowani usługą migracji bazy danych, prosimy o kontakt.

server