Kontakt

KONTAKT Z NAMI

Dział Sprzedaży i Marketingu
+48 515 178 280
+48 695 711 771
+48 515 985 555
sm@gpm-sys.com
szkolenia@gpm-sys.com

Dział Projektów
+48 693 693 641

Dział Rachunkowości
+48 690 290 033

Zarząd
+48 504 207 613

info@gpm-sys.com 

NASZE DANE

GPM SYSTEMY Sp. z o.o.

Siedziba biura:
ul. Fabryczna 10 (II piętro)
53-609 Wrocław

Dane rejestrowe:
ul. Starogajowa 23
54-047 Wrocław

NIP: 894-288-22-11
REGON: 020385817

Kapitał zakładowy: 50.000,00

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej
we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy
KRS: 0000265283