Konsolidacja banków spółdzielczych

Połączenie ze sobą banków spółdzielczych owocuje wieloma zmianami, które mają również swoje odzwierciedlenie w obowiązkach sprawozdawczych i liczbie sprawozdawanych danych. Aby ułatwić proces sprawozdawczy można skorzystać z modułów: