Warsztaty online – formularz zgłoszeniowy

WARSZTATY ONLINE

aSISt z tranSIS
dla Banków Spółdzielczych

Szczegóły przebiegu szkolenia:

Forma:

  • online, za pośrednictwem aplikacji Teams
  • grupa maksymalnie 3 osób

Zapewniamy przed szkoleniem:

  • Informator Uczestnika
  • Niezbędne pliki instalacyjne
  • Połączenie testowe
  • Wsparcie techniczne
  • Materiały dydaktyczne

Po szkoleniu:

  • Certyfikat uczestnictwa

Program warsztatów online
aSISt z tranSIS 
dla Banków Spółdzielczych

1. Utworzenie nowego sprawozdania i przejście przez wszystkie kroki pełnego cyklu sprawozdawczego

2. Definiowanie wymiarów użytkownika i przecięć wymiarów

3. Wprowadzanie korekt i modyfikacja ustawień sprawozdania

4. Komunikacja tranSIS – wysyłanie sprawozdań i odbieranie komunikatów tranSIS

5. Filtrowanie informacji w aSISt 

Jeśli jesteś zainteresowany również Uczestnictwem w warsztatach praktycznych, polecamy wybór pakietu szkoleniowego, dzięki któremu otrzymasz 10% rabatu.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

"aSISt dla Banków Spółdzielczych" (930 zł netto/os.)
Całodniowe warsztaty praktyczne online przeprowadzane za pośrednictwem komunikatora Teams

grupa max. 3 os. | termin jest ustalany indywidualnie z uczestnikiem
930 zł netto/os. | grupy max. 3 os. 

ZGŁASZAJĄCY I UCZESTNICY

Jeśli osoba zgłaszająca również bierze udział w szkoleniu, prosimy o powtórzenie adresu e-mail w tym miejscu
Razem:
Razem cena netto:

Rejestrację potwierdzimy mailowo.