Szkolenie online – formularz zgłoszeniowy

SZKOLENIE ONLINE

aSISt z tranSIS
dla Banków Spółdzielczych

 

Szczegóły przebiegu szkolenia:

Forma:

  • online, za pośrednictwem aplikacji Teams
  • grupa maksymalnie 20 osób

Zapewniamy przed szkoleniem:

  • Informator Uczestnika
  • Niezbędne pliki instalacyjne
  • Połączenie testowe
  • Wsparcie techniczne
  • Materiały dydaktyczne
Po szkoleniu:
  • Certyfikat uczestnictwa

Jeśli jesteś zainteresowany również Uczestnictwem w warsztatach praktycznych, polecamy wybór pakietu szkoleniowego, dzięki któremu otrzymasz 10% rabatu.

Program szkolenia online
aSISt z tranSIS
dla Banków Spółdzielczych

1. Struktura obsługi aplikacji aSISt

1.1   Zakładki modułowe
1.2   Funkcje globalne odnoszące się do całej aplikacji
1.3   Przełączniki widoku dokumentów
1.4   Odświeżanie informacji
1.5   Filtrowanie informacji
1.6   Skróty klawiszowe

2. Dwa tryby pracy w module „Sprawozdania”

2.1 Tryb „Dokumenty”
2.2 Tryb “Lista sprawozdań”

3. Powiązania aplikacji aSISt z systemem tranSIS

4. Pełny cykl przygotowania sprawozdania

4.1  Utworzenie nowego sprawozdania
4.2  Modyfikacja ustawień sprawozdania
4.3  Otwarcie zamkniętego sprawozdania
4.4  Wprowadzanie danych
4.5  Importowanie danych zewnętrznych
4.6  Kopiowanie danych z innych sprawozdań
4.7  Wyliczanie reguł kontrolnych
4.8  Walidacja wprowadzonych danych
4.9  Uzgadnianie i korygowanie błędnie wprowadzonych danych
4.10 Przejście do „edycji w trybie uzgadniania”
4.11 Generowanie sprawozdania
4.12 Zamknięcie sprawozdania

5. Wprowadzanie korekt do wygenerowanych sprawozdań

6. Reguły kontrolne, ich rodzaje i różne podejścia przy uzgadnianiu

7. Praca w wersji jedno i wielostanowiskowej

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

"aSISt dla Banków Spółdzielczych" (590 zł netto/os.)
Całodniowe szkolenie teoretyczne przeprowadzane za pośrednictwem komunikatora Teams

max. 20 osób w grupie | dostępność terminu będzie potwierdzana mailowo
590 zł netto/os.

ZGŁASZAJĄCY I UCZESTNICY

Jeśli osoba zgłaszająca również bierze udział w szkoleniu, prosimy o powtórzenie adresu e-mail w tym miejscu
Razem zł netto:
cena netto

Rejestrację potwierdzimy mailowo.