Pakiet szkoleniowy online – formularz zgłoszeniowy

PAKIET
WARSZTATY + SZKOLENIA
ONLINE

aSISt z tranSIS
dla Banków Spółdzielczych

Pakiet zawiera:
 • szkolenie teoretyczne online (1 dzień)
 • szkolenie praktyczne online (1 dzień)

szkolenie 590 zł netto
+ warsztaty 930 zł netto
= 1520 zł netto  1368 zł  netto
 rabat 10% 

Szczegóły przebiegu szkolenia i warsztatów:

Forma:

 • online, za pośrednictwem aplikacji Teams
 • grupa szkoleniowa maksymalnie 20 osób
 • grupa warsztatowa maksymalnie 3 osoby

Zapewniamy przed szkoleniami:

 • Informator Uczestnika
 • Niezbędne pliki instalacyjne
 • Połączenie testowe
 • Wsparcie techniczne
 • Materiały dydaktyczne
Po szkoleniach:
 • Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
 • Certyfikat uczestnictwa w warsztatach
 

Program szkolenia online
aSISt z tranSIS dla Banków Spółdzielczych

1. Struktura obsługi aplikacji aSISt

1.1   Zakładki modułowe
1.2   Funkcje globalne odnoszące się do całej aplikacji
1.3   Przełączniki widoku dokumentów
1.4   Odświeżanie informacji
1.5   Filtrowanie informacji
1.6   Skróty klawiszowe

2. Dwa tryby pracy w module „Sprawozdania”

2.1 Tryb „Dokumenty”
2.2 Tryb “Lista sprawozdań”

3. Powiązania aplikacji aSISt z systemem tranSIS

4. Pełny cykl przygotowania sprawozdania

4.1  Utworzenie nowego sprawozdania
4.2  Modyfikacja ustawień sprawozdania
4.3  Otwarcie zamkniętego sprawozdania
4.4  Wprowadzanie danych
4.5  Importowanie danych zewnętrznych
4.6  Kopiowanie danych z innych sprawozdań
4.7  Wyliczanie reguł kontrolnych
4.8  Walidacja wprowadzonych danych
4.9  Uzgadnianie i korygowanie błędnie wprowadzonych danych
4.10 Przejście do „edycji w trybie uzgadniania”
4.11 Generowanie sprawozdania
4.12 Zamknięcie sprawozdania

5. Wprowadzanie korekt do wygenerowanych sprawozdań

6. Reguły kontrolne, ich rodzaje i różne podejścia przy uzgadnianiu

7. Praca w wersji jedno i wielostanowiskowej

Program warsztatów online
aSISt z tranSIS dla Banków Spółdzielczych

1. Utworzenie nowego sprawozdania i przejście przez wszystkie kroki pełnego cyklu sprawozdawczego

2. Definiowanie wymiarów użytkownika i przecięć wymiarów

3. Wprowadzanie korekt i modyfikacja ustawień sprawozdania

4. Komunikacja tranSIS – wysyłanie sprawozdań i odbieranie komunikatów tranSIS

5. Filtrowanie informacji w aSISt

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PAKIET SZKOLENIOWY ONLINE
SZKOLENIE + WARSZTATY


"aSISt dla Banków Spółdzielczych"

Całodniowe szkolenie teoretyczne oraz całodniowe warsztaty praktyczne
przeprowadzane za pośrednictwem komunikatora Teams

SZKOLENIE + WARSZTATY (1368 zł netto/os.)
rabat 10%

Szkolenie teoretyczne online
grupy max. 20 os. | terminy dostępne do wyczerpania limitu miejsc
Warsztaty praktyczne online
grupa max. 3 os. | termin jest ustalany indywidualnie z uczestnikiem

ZGŁASZAJĄCY I UCZESTNICY

Jeśli osoba zgłaszająca również bierze udział w szkoleniu, prosimy o powtórzenie adresu e-mail w tym miejscu
Rabat:
suma rabatów za pakiety szkoleniowe (szkolenie+warsztaty)
Razem zł netto:
cena netto, po uwzględnieniu rabatów

Rejestrację potwierdzimy mailowo.