Systemy dla Banków Spółdzielczych

REJESTR INFORMACJI FINANSOWEJ DLA BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

Obowiązek sprawozdawczy dotyczący przekazywania Bankowemu Funduszowi Gwarancyjnemu sprawozdania Rejestr Instrumentów Finansowych (RIF) wynika z Rozporządzenia MRiF z art. 88 ust. 3 ustawy o BFG z dnia 8 czerwca 2017 r. Sprawozdanie RIF obejmuje następujące informacje:…