Systemy dla Banków Spółdzielczych

MREL TLAC DLA BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

Zgodnie z Dyrektywą o Przymusowej Restrukturyzacji (BRRD) oraz ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (BFG), część z banków spółdzielczych będzie zobowiązana do spełniania wymagań w zakresie minimalnego poziomu funduszy własnych i zobowiązań podlegających umorzeniu lub konwersji oraz w zakresie wskaźnika całkowitej…